Skip to main content Skip to search

Archives for BTW

Wat is BTW

Wat is BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

Wat is BTW? BTW is een afkorting voor Belasting Toegevoegde Waarde. Deze belasting is in Nederland ingevoerd op 1 januari 1969 en wordt ook wel omzetbelasting genoemd.
Als ondernemer bereken je belasting over elk product/dienst die je in Nederland verkoopt (de omzet).

 

Wat is de netto verkoopprijs

De netto verkoopprijs is de verkoopprijs exclusief BTW.
De netto prijs wordt verhoogd met het percentage BTW dat van toepassing is voor het desbetreffende product/dienst en zo krijg je de bruto verkoopprijs.

Wat is de bruto verkoopprijs

De bruto verkoopprijs is de prijs inclusief BTW. Dit wordt ook wel de prijs, totaal prijs of factuurbedrag genoemd.
Valt een product of dienst van € 100,- bijvoorbeeld in het hoge tarief(21%), dan is de bruto verkoopprijs € 100,- vermeerderd met 21% van € 100,- (€ 21,-).
De totaalprijs is dan €100 + € 21 = € 121,-. (€100 x 1,21 = € 121)

Wat is voorbelasting?

De Omzetbelasting die je betaald op inkopen en uitgaven voor uw onderneming mag je aftrekken als voorbelasting(Vak 5B: Voorbelasting van de aangifte).
Voorbelasting bereken je eenvoudig door alle BTW-bedragen die je hebt betaald bij elkaar op te tellen.
De Voorbelasting trek je vervolgens af van het bedrag aan BTW dat je aan de Belastingdienst moet betalen voor goederen/diensten die jouw onderneming heeft verkocht.

Welke btw-tarieven zijn er

Er zijn verschillende btw tarieven. Vrijgesteld, 0%, het lage tarief en het hoge tarief.
Sinds 2019 is het lage tarief 9% en het hoge tarief 21%.
Welk tarief voor jouw bedrijf van toepassing is hangt af van de diensten/goederen die je verkoopt.
In principe geldt voor alle producten en diensten het hoge tarief van 21% tenzij ze zijn opgenomen in
Op de belastingdienst website vind je een overzicht

BTW vrijgesteld

Een aantal goederen en of diensten zijn vrijgesteld van belasting.
Dit betekent dat je geen BTW hoeft te berekenen over de verkoopprijs.
Aan de andere kant mag je de btw niet aftrekken die je voor deze goederen/diensten hebt betaald.
Een lijst van vrijgestelde diensten/goederen vind je hier.

0% BTW

Voor een aantal goederen/diensten moet het 0% tarief worden toegepast.
Bij dit tarief word er geen BTW berekent over je verkopen.
Wel kun je de BTW aftrekken die je hebt betaald voor deze diensten/goederen.
Voor een volledig overzicht van goederen of diensten die onder dit tarief vallen, raadpleeg je de belastingdienst website.

 

9% BTW

Het lage btw-tarief is momenteel 9%.
Dit verlaagde tarief is van toepassing op producten zoals bijvoorbeeld levensmiddelen, water, geneesmiddelen, agrarische goederen, boeken en tijdschriften.
Ook voor een aantal diensten geldt het lage tarief zoals reparatie van fietsen, kleding en schoenen en diensten van kappers.
Een volledige lijst van goederen en diensten vind je bij de belastingdienst.

21% BTW

Het algemene tarief voor goederen en diensten is 21%.
Alle producten die niet onder vrijgestelde BTW, 0% of 9% vallen moeten worden belast met het hoge btw tarief van 21%

 

Heb je hulp nodig met het bepalen van het BTW-tarief dat voor jou diensten/producten van toepassing is of heb je hulp nodig met je BTW-aangifte?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Read more

Wat is de KOR

Wat is de KOR

De KOR is een afkorting voor Kleine Ondernemers Regeling.
Dit is een btw-vrijstelling van de belastingdienst voor ondernemers die in Nederland gevestigd zijn.
Maak je met je onderneming minder dan € 20.000,- omzet in een kalenderjaar dan kan je gebruik maken van de KOR.
Niet alleen eenmanszaken komen in aanmerking voor deze regeling ook alle andere bedrijfsvormen zoals vof, stichting, vereniging, nv of bv kunnen kiezen voor de btw-vrijstelling.

 

KOR tot 1 januari 2020
Tot 1 januari 2020 werd de KOR anders toegepast.
De oude regeling was gebaseerd om het totale bedrag aan BTW dat een onderneming per kalenderjaar moest betalen.
Bedroeg het totaal van de totale te betalen BTW minder dan € 1.883,- dan was het mogelijk om een btw vermindering toe te passen.
Was het totaal te betalen btw per kalenderjaar minder dan € 1.345,- dan hoefde je helemaal geen BTW te betalen.
Daarnaast bestond de mogelijkheid om ontheffing van administratieve verplichtingen aan te vragen bij de belastingdienst.
Vanaf 1 januari 2020 is het aanvragen van deze ontheffing niet meer mogelijk.

 

KOR vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 is de KOR aangepast. De regeling is nu afhankelijk van de gemaakte omzet in een kalenderjaar.
Is je omzet in een jaar lager dan € 20.000 dan kan je gebruikmaken van de btw vrijstelling.
In de nieuwe regeling is deelname aan de KOR voor tenminste drie jaar. Tijdens deze periode kun je je ook niet afmelden voor de regeling, tenzij je omzet boven de €20.000,- komt.
Wil je na de drie jaar nog steeds gebruik blijven maken van de KOR dan hoef je niets te doen.
Kies je er voor om uit de KOR te stappen en je af te melden dan mag je gedurende drie jaar niet meer deelnemen.

 

Voorwaarden voor de KOR
Om gebruik te mogen maken van de KOR moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden
– Je onderneming is in Nederland gevestigd
– Je omzet in een kalenderjaar is kleiner dan € 20.000,-
– Je onderneming is BTW-plichtig

Aanmelden voor de KOR
Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden dan kun je je alleen aanmelden met het aanmeldformulier.
Stuur het ingevulde formulier naar Belastingdienst, Antwoordnummer 21140, 6400 VX Heerlen.
Het aanmeldformulier moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin je de KOR wilt laten ingaan door de belastingdienst zijn ontvangen.

 

Afmelden voor de KOR
Heb je je aangemeld voor de kleineondernemersregeling dan kan je je tenminste drie jaar niet afmelden voor deze regeling.
Een uitzondering hierop is als je onderneming meer dan € 20.000,- omzet maakt in één kalenderjaar. Is dit het geval dan moet je je zo snel mogelijk afmelden.
Afmelden kan alleen door het afmeldformulier  in te vullen en te sturen naar de belastingdienst.
Heb je je afgemeld dan kan je pas na drie jaar weer aanmelden voor de vrijstelling.

Read more