Wat is de KOR

De KOR is een afkorting voor Kleine Ondernemers Regeling.
Dit is een btw-vrijstelling van de belastingdienst voor ondernemers die in Nederland gevestigd zijn.
Maak je met je onderneming minder dan € 20.000,- omzet in een kalenderjaar dan kan je gebruik maken van de KOR.
Niet alleen eenmanszaken komen in aanmerking voor deze regeling ook alle andere bedrijfsvormen zoals vof, stichting, vereniging, nv of bv kunnen kiezen voor de btw-vrijstelling.

 

KOR tot 1 januari 2020
Tot 1 januari 2020 werd de KOR anders toegepast.
De oude regeling was gebaseerd om het totale bedrag aan BTW dat een onderneming per kalenderjaar moest betalen.
Bedroeg het totaal van de totale te betalen BTW minder dan € 1.883,- dan was het mogelijk om een btw vermindering toe te passen.
Was het totaal te betalen btw per kalenderjaar minder dan € 1.345,- dan hoefde je helemaal geen BTW te betalen.
Daarnaast bestond de mogelijkheid om ontheffing van administratieve verplichtingen aan te vragen bij de belastingdienst.
Vanaf 1 januari 2020 is het aanvragen van deze ontheffing niet meer mogelijk.

 

KOR vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 is de KOR aangepast. De regeling is nu afhankelijk van de gemaakte omzet in een kalenderjaar.
Is je omzet in een jaar lager dan € 20.000 dan kan je gebruikmaken van de btw vrijstelling.
In de nieuwe regeling is deelname aan de KOR voor tenminste drie jaar. Tijdens deze periode kun je je ook niet afmelden voor de regeling, tenzij je omzet boven de €20.000,- komt.
Wil je na de drie jaar nog steeds gebruik blijven maken van de KOR dan hoef je niets te doen.
Kies je er voor om uit de KOR te stappen en je af te melden dan mag je gedurende drie jaar niet meer deelnemen.

 

Voorwaarden voor de KOR
Om gebruik te mogen maken van de KOR moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden
– Je onderneming is in Nederland gevestigd
– Je omzet in een kalenderjaar is kleiner dan € 20.000,-
– Je onderneming is BTW-plichtig

Aanmelden voor de KOR
Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden dan kun je je alleen aanmelden met het aanmeldformulier.
Stuur het ingevulde formulier naar Belastingdienst, Antwoordnummer 21140, 6400 VX Heerlen.
Het aanmeldformulier moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin je de KOR wilt laten ingaan door de belastingdienst zijn ontvangen.

 

Afmelden voor de KOR
Heb je je aangemeld voor de kleineondernemersregeling dan kan je je tenminste drie jaar niet afmelden voor deze regeling.
Een uitzondering hierop is als je onderneming meer dan € 20.000,- omzet maakt in één kalenderjaar. Is dit het geval dan moet je je zo snel mogelijk afmelden.
Afmelden kan alleen door het afmeldformulier  in te vullen en te sturen naar de belastingdienst.
Heb je je afgemeld dan kan je pas na drie jaar weer aanmelden voor de vrijstelling.